DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Připravované Akce

V této sekci se dozvíte vše o připravovaných akcích Stáje Žalany :)

III. Žalanské Hobbyky

22.6.2013     od  10:00

 

 Základní údaje:

Pořadatel: stáj Žalany
Datum konání: 22. 6. 2013
Místo konání: jízdárna stáje Žalany
Kolbiště: travnaté :-)
Opracoviště: travnaté


Technické údaje:

Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu pro rok 2013.


Soutěže:

Soutěž č.1. Jízda zručnosti

soutěž pro začátečníky s vodičem
startovné 100 kč


Soutěž č.2. Doprovodný program ("zručnost bez koně")

soutěž přístupná všem
startovné zdarma


Soutěž č.3. Parkur 40 cm ( křížky )

soutěž pro mírně pokročilé bez vodiče
startovné 150 kč


Soutěž č.4. Parkur 50 – 60 cm 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce
(na tr. body a čas, bez rozeskakování)
startovné 150 kč


Soutěž č.5. Parkur 60 - 70cm ( soutěž na styl )

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodčí: sl. Sylva Bousková,. Vzhledem ke specifičnosti soutěže, bude přesný kurz parkuru vypsán cca týden před zahájením závodů.
startovné 150 kč


Soutěž č.6. Parkur do 90 cm ( supňovaná obtížnost, se žolíkem)

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce
(na tr.body a čas, bez rozeskakování)
startovné 150 kč


Předběžný časový program závodů

9,00 – 10,00 hod. prezentace
10,00 hod. soutěž č.1. následuje č.2., č.3., č.4., č.5, č.6 .


Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární osvědčení pro přesun koní, opatřený všemi předepsanými náležitostmi platnými pro rok 2013.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníka určeného pořadatelem.

Veterinární přejímka koní se nekoná.


Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail: stajzalany@seznam.cz

Přihláška musí obsahovat: jméno jezdce ( popřípadě vodiče), jméno koně, číslo soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících, či zrušit jakoukoliv vypsanou soutěž z důvodu nedostatečného počtu soutěžících.

Uzávěrka jmenovitých přihlášek : 21.6.2013

Prezentace od 9,00 – 10,00 hod. na kolbišti.
Technická porada se nekoná.

Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody a škody, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně, včetně vybavení.

Příjezd v obci značen.

Dekorování bude vždy do 6. místa, všichni dekorovaní obdrží věcné ceny.

Po každé soutěži bude diváky vybrána nejhezčí dvojice.


Zpracoval: kolektiv stáje Žalany  cool

 

II Jezdecké Hobby závody 

Kde : Cesta v obci Žalany značena

Kdy : 23.6.2012 

Propozice :

 

JEZDECKÉ HOBBY ZÁVODY
Pořádané stájí Žalany 

A. Základní údaje:

A.1. Pořadatel: stáj Žalany 
A.2. Datum konání: 23.6.2012
A.3. Místo konání: jízdárna stáje Žalany
A.4. Kolbiště: travnaté
A.5. Opracoviště: travnaté
A.6. Funkcionáři: Mgr.Markéta Zvolánková, Kamila Říhová, Nikola Vobrubová
A.7. Dozor na opracovišti: Rudolf Kosta

B. Technické údaje:

B.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2012

B.2. Soutěže:

Soutěž č.1. Jízda zručnosti
soutěž pouze pro začátečníky s vodičem

Soutěž č.2. Parkur 40.cm. ( křížky ) 
soutěž pouze pro pokročilé začátečníky bez vodiče

Soutěž č.3. Soutěž se stupňovanou obtížností do 60cm bez žolíka.Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně. 8 překážek do 60cm na čas bez rozeskakování.

Soutěž č.4. Soutěž se stupňovanou obtížností do 80cm bez žolíka.Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně. 8 překážek do 80cm na čas bez rozeskakování.

Soutěž č.5. Soutěž se stupňovanou obtížností do 100cm SE ŽOLÍKEM.Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně. 8 překážek do 100cm na čas bez rozeskakování.


B.3. Předběžný časový program závodů

9,00 – 10,00 hod. prezentace
10,00 hod. soutěž č.1. následuje č.2., č.3., č.4., č.5.

C.Veterinární předpisy:

C.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární osvědčení pro 
přesun koní, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platné pro rok 2012.Účastníci
jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele.
C.2. Veterinární přejímka koní se nekoná. 

D.Všeobecné údaje:

D.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: stáj Žalany.Vobrubová Nikola, Pražská 44., 
Žalany, 417 63 nebo na e-mail: stajzalany@seznam.cz 
Nikola Vobrubová Tel. 774 218 017 
Přihláška musí obsahovat: jméno jezdce, (popřípadě vodiče) jméno koně, číslo soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících,či zrušit jakoukoliv vypsanou 
soutěž z důvodu nedostatečného počtu soutěžících.
D.2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci z důvodu nepřízně počasí.
D.3. Uzávěrka jmenovitých přihlášek 21.6.2012
D.4. Prezentace od 9,00 – 10,00 hod. na kolbišti.
D.5. Technická porada se nekoná.
D.6. Námitky a stížnosti v souladu s pravidly jezdeckého sportu platná pro rok 2012
D.7. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.
D.8. Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody a škody, které by 
postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení. 
D.9. Peněžité plnění:
Soutěž č.1,2,3,4,5 100kč.
D.10. Příjezd pro startující bude v obci značen.
D.11. Dekorování bude vždy do 6.místa a všichni obdrží věcné ceny. 
D.12. Po každé soutěži bude diváky vybrána nejhezčí dvojice.

Všichni jste srdečně zváni :-))

 

 

 

5.5.2012 ''Žalanské sluníčko,aneb pro úsměv všech dětí''

Pozvánka na charitativní akci

Občanské sdružení Stáj Žalany ve spolupráci s rádiem Blaník pořádá dne 5. května 2012:

DEN PRO DĚTI NEJEN Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ :

Žalanské sluníčko,aneb pro úsměv všech dětí

O.s. ,,Stáj Žalany'' Vás touto cestou zve k účasti na této akci.

Program AKCE :

Během dne děti uvidí ukázky:

-Parkúrového skákání

-Drezúru koní na hudbu

-Výcvik psů

-Sokolníků

-Cvičení dobrovolných hasičů

-Historické vojenské techniky

 

Děti se mohou dále zúčastnit : pěvecké soutěže, kterou vyhlásí rádio Blaník ... a dalších doprovodných soutěží o ceny : jízda na koních, historickými vozy a čtyřkolkami, střílení z kuše, koulení balíků, slalom s kolečkem, přetahování lanem, skákání v pytli, házení podkovou nebo opičí dráha.

Zahájení dne bude v 10:00 hodin  a závěr v 17:00 hodin.

Na závěr přijde slavnostní zapálení vatry a opékání buřtů !!!

Občerstvení během celého dne zajištěno.

Cesta na AKCI bude v obci Žalany značena!!!

Dětský den Koštov, který se koná 2. 6. 2012

Dětský den Bořislav, který se koná 3. 6. 2012

23. 6. 2012- Žalanské Hobby závody